Etusivu

Suomen vesi- ja energiahuollon valvomojärjestelmä

Ominaisuudet

Hälytykset
Tapahtumat
Jälleenanto

Piirrot
Trendit
Raportointi

Valvonta
Ohjaus
Säätö

Laskennat
Reseptit
Avoimet rajapinnat

Ohjaa

0

puhdistamoa ja
tuotantoyksikköä

Käsittelee yli

0

tapahtumaa vuorokaudessa

Ohjaa yli

0

laitosta

Toteutettuja rajapintoja