FAT-testillä sinuiksi uuden järjestelmän kanssa

Lohjan Peltoniemen jätevedenpuhdistamon automaatiouudistus FAT-testattiin yhteisvoimin.

 

Lohjan vesilaitoksen Peltoniemen jätevedenpuhdistamon automaatiouudistus oli kesäkuun 2014 alussa siinä vaiheessa, että järjestelmän FAT-testi järjestettiin Mipron testitiloissa.

Vesilaitoksen käyttöpäällikölle Liisa Anttilalle FAT-testi oli ensimmäinen: ”Halusin ehdottomasti osallistua uuden automaatiojärjestelmän FAT-testaukseen, koska näin on mahdollista tutustua ohjelmiin ja toimintoihin juurta jaksain. FAT-testi on myös tehokas keino perehdyttää käyttäjiä, koska testiympäristössä on turvallista kokeilla toimintoja ja eri vaihtoehtoja.”

”FAT-testi on sujunut jouhevasti ja lopputulos näyttää hyvältä: saamme sen, mitä tavoiteltiin.”

”Tavoitteenamme oli saada käyttöön järjestelmä, joka on työkalu prosessin automaattiseen ohjaukseen, ei pelkkä prosessikaaviokuva”, kertoo Anttila.

”Käyttöliittymien grafiikasta halusimme mahdollisimman yksinkertaisen ja selkeän ja toteutuksessa kuunneltiin tarkasti puhdistamon prosessinhoitajien näkemyksiä ja toiveita. Käyttöliittymän ja näyttöjen selkeys antaa varmuutta toimintaan ja monipuoliset toiminnot auttavat käytännön työssä. Esimerkiksi hälytykset tulevat nyt selkeästi esille ja voimme myös määritellä hälytysluokat ja myös itse muuttaa hälytysten antoa. Yksi uusi ominaisuus on etäyhteyden kautta saatava käyttötuki, mikä on oleellinen  osa  luotettavaa toimintaa.”

JÄRJESTELMÄN YLIHEITTOON VALMISTAUDUTTAVA HUOLELLA

Peltoniemen puhdistamon automaatiouudistuksessa FAT-testillä on erityisen tärkeä rooli, koska vanha järjestelmä vaihdetaan uuteen Mipron MISONET-järjestelmään ns. lennossa. Testauksen tarkoituksena on, että käyttökatkos jää mahdollisimman lyhyeksi otettaessa uusia valvomo- ja logiikkaosuuksia käyttöön.

”Automaatiojärjestelmän uusinta sekä logiikan että valvomon osalta tuli ajankohtaiseksi, kun entinen järjestelmä tuli keväällä elinkaarensa päähän”, kertoo Anttila. ”Automaation uudistushanke toteutettiin nopealla aikataululla, minkä vuoksi siinä nojauduttiin pitkälti entiseen.“

“Lähtökohta toimittajan valinnassa oli kuitenkin se, että järjestelmän pitää olla helposti laajennettavissa sekä ominaisuuksien että ohjelmien osalta. Odotamme paljon yhteistyöltä Mipron kanssa: se on toiminut hyvin ja toimii varmasti jatkossakin.”

 

Mipron toimittama uusi automaatiojärjestelmä otettiin käyttöön viikon 24/2014 alussa.

Misonet