SYVÄNSIN POHJAVESIHANKE KÄYNNISTI YHTEISTYÖN

Vuoteen 1993 saakka Varkauden kaupungin talousvesi tuotettiin Viltinrannan vesilaitoksella ja raakavetenä käytettiin viereisen Komminselän pintavettä. Syvänsin pohjavesihanke kyseisenä vuonna oli kaiken kaikkiaan merkittävä: tuolloin kaupunki siirtyi kokonaisvaltaisesti pohjaveden käyttöön. Tästä alkoi myös nykyisin Keski-Savon Veden -nimellä toimivan vesilaitoksen ja Mipron yhteistyö.

Mipro toteutti automaation Syvänsin vedentuotannon ohjaukseen, alkalointilaitoksen ohjaukseen ja vesitornien kaukokäyttöön. Tuolloin otettiin käyttöön ensimmäinen luvanvarainen radioverkko ja myös ensimmäinen MISONET-valmomojärjestelmä Viltinrantaan.

Laitosmies Juha Tanninen muistaa automaatiojärjestelmän käyttöönoton päivälleen: ”Elokuun 24. päivä 1993 siirryttiin käyttämään Syvänsin pohjavedenottamoa ja sitä ohjaava Mipron automaatiojärjestelmä otettiin käyttöön.”

Lähes 42 vuotta vesilaitoksella työskennellyt Tanninen toteaa työn helpottuneen oleellisesti entisistä ajoista. Automaatio ja parantunut tekniikka ovat oleellisessa roolissa. ”Ennen riesana olivat sähkökatkot ja ukkosen aiheuttamat yhteyskatkot. Nyt yhteydet on toteutettu radioliikenteellä, ja ne ovat varmatoimisia. Hälytykset tulevat suoraan automaatiojärjestelmään eikä niistä tarvitse soitella eri tahoille.”

”ME OLEMME IHAN RAUHALLISIN MIELIN.”

Historiallisen ja kaupungin vesihuoltoon oleellisesti vaikuttaneen Syvänsin pohjavesihankkeen jälkeen Mipro on ollut mukana uudistamassa ja laajentamassa Keski-Savon Veden automaatioratkaisuja. Merkittävimpiä näistä ovat:

  • Viltinrannan vesilaitoksen automaation laajennushanke
  • Raakaveden pumppauksen  automaatio
  • Puhtaan veden hankinnan ja jakelun automaation uusinta
  • Kangaslammin kaupunginosan vedentuotannon liittäminen

Käyttötukipalvelusopimus solmittiin vuonna 2002, mikä on taannut nopean avun vikatilanteissa. Erityisen tärkeänä Arto Koponen pitää sopimukseen liittyvää verkkopalvelua, johon häiriöt ja niihin liittyvät vastaukset ja toimenpiteet kirjataan. ”Näin kaikille jää tapahtumahistoria talteen.”

”Olemme tehneet Mipron kanssa automaatioyhteistyötä yli 20 vuotta eikä toiminnassa, toimintatavoissa tai järjestelmässä ole ollut moitteensijaa. Me olemme ihan rauhallisin mielin.”

Keski-Savon Veden kehityshankkeessa integroidaan automaatiojärjestelmät yhteen keskusvalvomoon ja henkilöstölle rakennetaan yhteiset toimitilat. ”Meidän toimintamallimme on ainutlaatuinen. Meillä on tiivis moniosaajien porukka, jonka työtä uusi keskusvalvomo tehostaa entisestään.”

Kuvassa vesihuoltoinsinöörit Arto Koponen (vas.) ja Janne Särkkä sekä laitosmies Juha Tanninen.

Viltinrannan vesilaitos rakennettiin vuonna 1952 . Vuonna 1973 siihen tehtiin laajennusosa, joka on tällä hetkellä varavesilaitoksena. Vuonna 2012 remontoitiin laitoksen katto ja parhaillaan on menossa sisätilaremontti, jossa rakennuksen vanhat osat saneerataan toimistoiksi ja sosiaalisiksi tiloiksi koko henkilöstölle, lisäksi rakennetaan verstas ja varasto.

Misonet