MISONET 8

Käyttöliittymät ilman Javaa pohjautuen HTML 5:n sisältämiin skaalautuviin SVG-kuviin. Sisäänrakennettu Mipro Industrial Cloud (MIC) rajapinta MQTT-protokollalla.

Misonet