MISONET

QNX:ään ja Windows:iin perustuva graafinen valvomo, joka oli toteutettu C-kielellä. Ensimmäisiä asiakkaita olivat mm. Turun Wärtsilän moottoritehdas sekä Varkauden kaukolämpö- ja vesilaitokset. Valvomo yleistyi nopeasti ja niitä toimitettiin 90-luvulla lähes 120 kpl.

Misonet