Historia

Historia

Miprolla on yli 35 vuoden kokemus suomalaisen vesi- ja energiahuollon prosesseista. Tänä päivänä MISONET käsittelee yli 350 miljoonaa tapahtumaa päivässä. Myös tulevat versiot kehitetään käyttäjäpalautteen perusteella.

MORS-valvomo

1.1.1989

QNX:ään perustuva merkkipohjainen MORS-valvomo (Mipro Operating and Reporting System). Valvomoa käyttivät mm. Forssan Finlayson kangastehdas sekä Tampereen että Lahden vesilaitokset.

Read more

MISONET

1.1.1991

QNX:ään ja Windows:iin perustuva graafinen valvomo, joka oli toteutettu C-kielellä. Ensimmäisiä asiakkaita olivat mm. Turun Wärtsilän moottoritehdas sekä Varkauden kaukolämpö- ja vesilaitokset. Valvomo yleistyi nopeasti ja niitä toimitettiin 90-luvulla lähes 120 kpl.

Read more

MISONET 2

1.1.2000

Ensimmäinen Windows selainpohjainen käyttöliittymä. Ytimenä toimi edelleen QNX.

Read more

MISONET 4

1.1.2005

Täysin Windows-ympäristössä toimiva valvomo. Ensimmäisenä asiakkaana Pajulahden urheiluopiston lämpölaitos.

Read more

MISONET 6

1.1.2013

Useita valvomoja integroivat ratkaisut sekä rajapinnat arkipäiväistyivät. Uusia rajapintoja mm. OPC, Websocket ja reaaliaikaiset JMS-tiedonsiirtorajapinnat.

Read more

MISONET 8

1.1.2017

Käyttöliittymät ilman Javaa pohjautuen HTML 5:n sisältämiin skaalautuviin SVG-kuviin. Sisäänrakennettu Mipro Industrial Cloud (MIC) rajapinta MQTT-protokollalla.

Read more